Super math

Super math

TOÁN TƯ DUY SOROBAN SUPER MATH

Super Math là chương trình đào tạo toán tư duy soroban Việt Nam dành cho học sinh trong độ tuổi từ 4-12 tuổi. Với sứ mạng góp phần đào tạo hơn 10.000 học sinh tiểu học giỏi toán và đam mê toán học.

Chương trình toán tư duy Super Math gồm 8 cấp độ:

Toán tư duy Super Math ở đâu?

  • Trung Tâm Toán Tư Duy Soroban Super Math Việt Nam
  • Địa chỉ: 25/H1, Kp1, Trảng Dài, Biên Hòa
  • Điện thoại: 0977.093.688
  • Website: Supermath.edu.vn

Đào tạo Toán tư duy soroban Super Math dành cho ai?

  • Đào tạo giáo viên giảng dạy toán tư duy Soroban
  • Học sinh có độ tuổi: 4-12 tuổiĐăng ký chứng chỉ ứng dụng CNTT